Slovensko | Srpsko | English | Deutsch | Italiano 
Nejc Šarabon | Matija Hiršenfelder | Imbbus | Lokacija | Kontakt
Tone-Boards | Tone-Ladder
Uputstva | Publikacije o proizvodima | Propagandni materijal | CD

small logo

 

Za potrebe kvalitetnog proprioceptivnog treninga smo razvili ravnotežne daske Tone-Board, koje omogućuju plansko vežbanje uz poštivanje principa postupnosti, kao jednog od osnovnih principa uspešnog treninga. Danas proprioceptivno vežbanje zauzima sve značajnije mesto u programima rehabilitacije i sportskog treninga, gde se upotrebljava u svrhe:

  • preventive od povreda i oboljenja, naročito skočnog zgloba, kolena, ramenog zgloba i kičmenog stuba,
  • rehabilitacije nakon povreda pomenutih zglobova i zglobnih sistema,
  • poboljšanja kvaliteta kretanja.

Oboljenja, povrede, kao i slaba kontrola kretanja su faktori koji bilo kojem sportisti mogu uskratiti vrhunske rezultate, uništiti karijeru, ili u najgorem slučaju onemogućiti bilo kakvu sportsku aktivnost. Kvalitetno proprioceptivno vežbanje može pomoći u sprečavanju nastanka takvih problema.

Dizajn sajta | ©2004 Tone