Slovensko | Srpski | English | Deutsch | Italiano 
Nejc Šarabon | Matija Hiršenfelder | Imbbus | Lokacija | Kontakt
Tone-Boards | Tone-Ladder
Napotki | Publikacije o produktih | Propagandni material | Zgoščenka

small logo

Izvajanje vsebin proprioceptivnega treninga mora biti kar se da varno. Dosledno upoštevanje naših usmeritev glede načina treninga in varnostnih ukrepov bo pripomoglo k najvišji stopnji varnosti vadbe. Z nasveti vam želimo pomagati, vendar pa se prodajalec odvezuje kakršnekoli odgovornosti za morebitne telesne poškodbe, ki bi nastale med uporabo Tone-Boards pripomočkov. Vsebina proprioceptivne vadbe mora biti izbrana na način, da zagotavlja nenehne nenadne premike sklepa z majhnimi amplitudami. Da bo izvedba kar se da varna in tekoča si lahko na začetku pomagamo z oporo rok, ki nam pomaga da lahko ob izgubi ravnotežja hitro ponovno nadaljujemo. Naj podamo še nekaj smernic za učinkovito in varno vadbo:

  • Pri proprioceptivni vadbi mora biti sistem izzvan, saj je bistveno, da ravnotežje ves čas vzpostavljamo. Cilj vadbe je, da z neprestanim povzročanjem nestabilnosti sistema pridobimo želeno stabilnost na višjem nivoju oziroma izboljšamo kontrolo gibanja.
  • Dolgoročno moramo težiti k več-smerni obremenitvi. Dobro je, če vadba vključuje gibanja sklepa v vseh ravninah, ki so za sklep značilne. Z gležnjem bomo tako izvajali gibe v bočni in čelni ravnini, za koleno pa pride bolj v poštev bočna ravnina.
  • Intenzivnost proprioceptivne vadbe mora naraščati postopoma. Velja splošno načelo od lažjega proti težjemu, od enostavnega proti kompleksnemu, od majhnih hitrosti proti velikim, od majhnih motenj proti velikim, od kratkotrajnih proti dogotrajajočim ponovitvam.
  • Količina vadbe na eni vadbeni enoti je lahko dokaj nizka. Da bi dosegli učinek zadošča že 5 do 10 minut vadbe z enim sklepom ali sklepnim sistemom (3 do 7 serij po 30 do 60 sekund). Proprioceptivna vadba ni zelo utrujajoča in jo lahko izvajamo vsakodnevno, ne pa manj kot trikrat tedensko, če želimo vidne učinke.
  • Med izvajanjem vaje se skušamo koncentrirati na lovljenje ravnotežja predvsem s sklepom, čigar stabilnost želimo izboljšati. Ostale sklepe (kompenzacijski gibi rok in trupa) skušamo čim bolj izključiti.
  • Predstavljeni načini izvedb zdaleč niso vsi, ki bi jih lahko uporabili za učinkovito vadbo. Z malo domišljije si bomo lahko sami izmislili vaje in jih priredili lastnim potrebam glede na športno panogo ali rehabilitacijske cilje. Skratka, uporabiti moramo svojo domišljijo in kreativnost ob tem pa upoštevati glavne kriterije, ki jih mora vadba izpolnjevati.

Glede na zgoraj opisano boste lahko dobro oblikovali lasten program proprioceptivne vadbe in ga vključili v svoj trening. Z upoštevanjem načela postopnosti boste povečevali trajanje serije (od 30 do 60 sekund), povečevali število serij (od 3 proti 6 serij), povečevali pogostost vadbe (od dvakrat proti petkrat na teden), skrajševali odmore med zaporednimi serijami (enako kot traja obremenitev ali dlje) in spreminjali pripomoček, s katerim vadite.

Oblikovanje strani | ©2004 Tone