Slovensko | Srpsko | English | Deutsch | Italiano 
Nejc Šarabon | Matija Hiršenfelder | Imbbus | Lokacija | Kontakt
Tone-Boards | Tone-Ladder
Uputstva | Publikacije o proizvodima | Propagandni materijal | CD

 

 

Dobrodošli na internet stranicu Tone, koja je nastala sredinom 2004. godine. Preduzeće Tone se bavi razvojem, izradom i prodajom pomoćne opreme za kvalitetan kondicioni i zdravstveno-preventivni trening. Za razvoj proizvoda i sistema vežbanja brine Nejc Šarabon, a glavni proizvođač je Matija Hiršenfelder.

Naši proizvodi su plod naučno-istraživačkih saznanja i bogatog praktičnog iskustva na području kondicione pripreme, kao i rehabilitacije vrhunskih sportista. Kreiranjem koncepata vežbanja i dodatne opreme, pokušavamo poboljšati rad na nekim ključnim područjima fizičke pripreme koja, po našem mišljenju, tehnološki veoma zaostaju za drugim.

To su pre svega zdravstveno-preventivni programi sa naglaskom na tzv. proprioceptivnom treningu. Razvili smo skup ravnotežnih dasaka Tone-Board, koje omogućuju postepeno i sistematično povećanje zahteva proprioceptivnih programa. Daske su, pre svega, namenjene treningu donjih ekstremiteta i trupa.

Za potrebe treninga specifične koordinacije nogu, izradili smo široki spektar posebnih podnih lestvi Tone-Ladder. Podne lestve, uz prateća metodička znanja oblikovana u smislenu celinu, pretstavljaju veoma svrsishodno sredstvo za poboljšanje brzine, koordinacije i preciznosti rada nogu.

Svi proizvodi su (i biće) podržani izdavanjem propagnadnih i edukativnih materijala, koji potencijalnom korisniku omogućuju kvalitetan, siguran i svrsishodan trening.

Dizajn sajta | ©2004 Tone